T.C. 

İVRİNDİ KAYMAKAMLIĞI 


İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI                                BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HİZMETİN TAMAMLANMA                                                                                                        SÜRESİ    ( EN GEÇ                          SÜRE)                                                                                

1

Ticari Amaçlı Topu İnternet Kullanıcısı İzin Belgesi

 Yetkili/sorumlunun başvurusu

15 gün

2

Çeşitli konularda vatandaş müracaatlarının ilgili kuruma havalesi

Dilekçe

Anında

3

Vatandaşların dilekçelerinin cevaplanması

Dilekçe

30 gün

4

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa Göre Muhtaçlık Belgesi Talepleri

 

1-Mal Bildirim Belgesi 2 Adet (Onaylı)

  2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3-SSK ve Bağkur’ dan Maaş Alması Halinde Maaş Döküm Belgesi

4-Dilekçe

30 Gün

5

5010 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasasına Göre Ölen SSK ve Bağ-kur’luların Ana ve Babalarına Maaş Bağlanması İşleminde Muhtaçlık Belgesi Talepleri

1-Mal Bildirim Belgesi 2 Adet (Muhtarlık Onaylı)         

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

3-Dilekçe

30 Gün

    6

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Göre Yapılan Başvurular

1-Dava Dilekçesi

2-Varsa Tapu Kaydı ve Çaplı Kroki      

3-Bizzat Başvuru Yapılacaktır.

Kanunda Yazılı Olan Süre (15+5 gün)

7

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamındaki şikayetler

1-Dilekçe

Dilekçe üzerine Makam tarafından verilen Görevlendirme Onayını takiben en geç 45 gün içinde tamamlanarak karara bağlanır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması  durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri :                                             İkinci Müracaat Yeri: 

İsim     : Halime DİNÇKOL                        
        İsim    :  Server SİNANOĞLU  

Unvan  : Yazı İşleri Müdürü                      
        Unvan  : Kaymakam  

Adres   : İvrindi Kaymakamlığı                 
        Adres :  Kaymakamlık- İvrindi 

Tel        : 0(266) 456 32 96                           
  Tel      : 0(266) 456 10 01 

Faks      :0(266) 456 32 96                             Faks  :  0(266) 456 32 96