İVRİNDİ İLÇESİ ETİK KURULU
 
GÖREVİ;
Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Ayrıca etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalı ile kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.
 
ETİK KURULU KOMİSYONUNUN KURULUŞU;
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 30.01.2017 tarih ve 232 sayılı Kaymakamlık Makamı Onayı ile İlçe Etik Kurulu komisyonu oluşturulmuştur.
 
KOMİSYON ÜYELERİ;
İlçe Etik Kurulu Komisyonu İlçe Kaymakamı Server SİNANOĞLU’ nun başkanlığında, İlçe Yazı İşleri Müdürü Halime DİNÇKOL ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa YÜCEL’ den oluşmaktadır.
 
ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ;
- Kamu görevlilerinin uymaları gereken 'etik davranış ilkelerini belirlemek' ve 'uygulamayı gözetmek'
- Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya başvuru üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

- Kamu yönetiminde 'etik kültürünü yerleştirmek' üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
- Her yıl Mayıs ayının son haftası Etik Haftası olarak kutlanacaktır.
 
KURUL İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 
Adres : İvrindi Kaymakamlığı 
Telefon : +90 266 456 10 01
Faks:       +90 266 456 10 38
e- posta: 
yaziisleri@ivrindi.gov.tr .
Başvuru Yeri : İvrindi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
 
BAŞLICA ETİK İLKELERİ:
  
* Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
* Halka hizmet bilinci
* Hizmet standartlarına uyma
* Amaç ve misyona bağlılık
* Dürüstlük ve tarafsızlık
* Saygınlık ve güven
* Nezaket ve saygı
* Yetkili makamlara bildirim
* Çıkar çatışmasından kaçınma
* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
* Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
* Savurganlıktan kaçınma
* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
* Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
* Mal bildiriminde bulunma
 
ETİK KOMİSYONU GÖREVİ:
 
- Kamu görevlilerinin uymaları gereken 'etik davranış ilkelerini belirlemek' ve 'uygulamayıgözetmek'
- Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya başvuru üzerine gerekli 'inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek',
- Kamu yönetiminde 'etik kültürünü yerleştirmek' üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
- Her yıl Mayıs ayının son haftası Etik Haftası olarak kutlanacaktır.