İLAN

 İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait yeni yapılan hizmet binasındaki Z1,Z3,Z6,Z8,Z10 nolu işyerleri 10 (on) yıllığına, Hayvan Pazarı Yerindeki Kurban Kesim yeri 3 (üç) yıllığına açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale tarihi ve muhammen bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

KİRALANACAK İŞ YERLERİ

 

S.NO

İŞ YERİ NO

MUH.BEDEL

(1 YILLIK)

İHALE TARİHİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1-

Z1 NOLU İŞ YERİ

5.760,00

14.12.2012

173,00

 

2-

Z3 NOLU İŞ YERİ

5.760,00

14.12.2012

173,00

 

3-

Z6 NOLU İŞ YERİ

11.760,00

14.12.2012

353,00

 

4-

Z8 NOLU İŞ YERİ

4.200,00

14.12.2012

126,00

 

5-

Z10 NOLU İŞ YERİ

4.560,00

14.12.2012

137,00

 

6-

HAYVAN PAZARINDAKİ KURBAN KESİM YERİ

1.200,00

14.12.2012

36,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-     Kanuni ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)

2-     Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

3-     Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.

4-     İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

5-     İhaleye katılmak isteyenler ihale için gerekli olan belgeleri ihale günü saat 13,00 ‘ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

6-     İşyerlerinin ihalesi saat 13,15 ‘de Z1 Nolu İşyeri ihalesinden başlayarak talebe göre sırasıyla yapılacaktır.

7 -İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

Recai BAYTAR
Belediye Başkanı