5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince; İl dahilindeki Mahalle Muhtarları, Sayın Valimizin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri iki muhtar üyenin İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle; 2016 yılı İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak Muhtarları belirlemek amacıyla 23.12.2015 Çarşamba günü saat 11.00 de Balıkesir Hükümet Konağı 2. katta bulunan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Toplantı salonunda katılanlar arasından seçim yapılacaktır.

İlan Olunur.